Customer walang pambayad sa foodpanda, Pinambayad ang katawan