Chinupa at dog style ko ang isang kargador sa palengke